Sekcije VZD

SEKCIJE

 

SEKCIJA podjetij z dovoljenjem za delo:
mag. Gorazd Vertovšek, predsednik
Izvršni odbor:
mag. Sandra Senčič, članica
Ivan Vogrinc, član
Emil Šantl, član
Milan Volavšek, član

SEKCIJA za gradbeništvo in koordinatorje VZD

SEKCIJA pooblaščenih zdravnikov ( v ustanavljanju)

 

SEKCIJA kmetijstva (v ustanavljanju)

 

SEKCIJA tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije (v ustanavljanju)  

 

SEKCIJA za elektrogospodarstvo (v ustanavljanju)  

SEKCIJA za gozdarstvo