Organi zbornice VZD

Organi zbornice VZD
PREDSEDSTVO:
 • Janez Fabijan, predsednik
 • Mirko Vošner, podpredsednik
 • Peter Jančič, podpredsednik
TAJNIŠTVO:
 •  Tanja Šimenc Pihler, dipl.ekon.
SKUPŠČINA:
 • imenovani predstavniki območnih odborov in sekcij (delegati)
UPRAVNI ODBOR:
 • predsedniki območnih odborov in sekcij
NADZORNI ODBOR:
 • Milan Volavšek, predsednik
 • Milorad Šikman, član
 • Ivan Golob, član
RAZSODIŠČE:
 • Pavlič Miran, predsednik
 • Emil Šantl, član
 • Marjan Šmalc, član
 • Gabrijela Jelen, članica
 • Milan Srna, član