Zadnje aktivnosti MDDSZEM in EU-OSHA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in EU-OSHA sta po evropskem tednu varnosti izvedla kar nekaj aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu.

V nadaljevanju so na voljo tri od njih, in sicer:
- EU-OSHA je zagotovila prevod dveh publikacij v slovenščino
- MDDSZEM je na portalu objavilo osem strokovnih člankov o novih izzivih na področju vzd
- MDDSZEM v sodelovanju z EU-OSHA organizira brezplačen seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Ljubljana, 18. november 2015)

1. Publikacije EU-OSHA, prevedene v slovenski jezik
- Povzetek – Prednostne naloge za raziskavo varnosti in zdravja pri delu v Evropi: 2013–2020
osha.europa.eu/en/oshnews/priorities-occupational-safety-and-health-research-europe-years-2013%E2%80%932020
- Povzetek - Sedanja in nastajajoča vprašanja varnosti in zdravja pri delu v sektorju zdravstvenega varstva, vključno z oskrbo na domu in skupnostno oskrbo
osha.europa.eu/en/oshnews/summary-current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-healthcare-sector

2. Osem strokovnih člankov o novih izzivih na področju varnosti in zdravja pri delu:
- Doc. dr. Toni Pustovrh:
(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-01-Krepitev_kognicije.pdf
- Doc. dr. Toni Pustovrh:
(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognicije na delovnem mestu
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-02-Krepitev_kognicije_in_podjetja.pdf
- Doc. dr. Toni Pustovrh:
Vplivi novih tehnologij na spreminjanje delovnega okolja in zaposlenih
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-03-Spreminajnje_delovnega_okolja.pdf
- Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:
Razsežnost problema depresije na delovnem mestu
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_2_Razseznost_depresije_na_DM.pdf
- Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:
Prepoznavanje depresij na delovnem mestu: znaki in dejavniki tveganja
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_3_Prepoznavanje_depresije.pdf
- Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:
Posttravmatska stresna motnja po trpinčenju na delovnem mestu
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_4_Trpincenje_in_PTSM.pdf
- Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:
Psihopatija na delovnem mestu: uničevalni vpliv na varnost, zdravje in dostojanstvo zaposlenih
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_5_Psihopatija_na_DM.pdf
- Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:
Pravično zaposlovanje, dostojno delo in zdravje
www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_1_Dostojno_delo.pdf

3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu organizira brezplačni seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Ljubljana, 18. november 2015).

Seminar je namenjen zlasti delodajalcem, kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vabilo, program in prijavnica so na voljo na spodnjih povezavah:

Vabilo: LJ_18-11-2015_Vabilo.pdf
Program: LJ_18-11-2015_Program.pdf
Prijavnica: LJ_18-11-2015_Prijavnica.doc