Visoke temperature na delovnem mestu.

Visoke temperature na delovnem mestu predstavljajo tveganje za zaposlene.  

Ljudje, ki delajo v neprijetno toplih ali hladnih okoljih, so bodo verjetneje obnašali nevarno, saj je njihova sposobnost za sprejemanje odločitev in/ali ročna sposobnost poslabšana. Na primer:
 
- ljudje iščejo in uporabljajo bližnjice, da gredo lahko hitreje iz hladnih okoljih, ali
delavci morda ne bodo pravilno uporabljali osebne zaščitne opreme v vročem okolju in s tem povečujejo tveganja, ali
- sposobnost delavcev, da se osredotočijo na določeno nalogo lahko upade, s tem se povečuje tveganje za napake.
 
Delodajalci se morajo zavedati teh tveganj in poskrbeti, da se ta vedenja razumejo in upoštevajo. Obravnava teh vzrokov bo najverjetneje izboljšala moralo in produktivnost, kot tudi zdravje in varnost zaposlenih.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28°C, tudi če je to samo občasno predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje in sprejemati potrebne ukrepe, so zapisali na Inšpektoratu. Med njimi so običajno najpogostejši organizacijski, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa. Delodajalec se seveda lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav.
Zakon daje delavcu tudi pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi, a občasno (poletno ) zvišanje temperatur ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja, so zapisali na Inšpektoratu in dodali nekaj ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev v poletnem času:
• pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočajo upoštevanje pravila -7°C, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila za več kot 7°C nižja od zunanje temperature;
• pijte brezalkoholne pijač;
• nosite lahka in zračna oblačila;
• seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem izpostavljen previsokim temperaturam
• izogibajte se slani hrani in začimbam;
• najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, temperatura katerih pa ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje;
• najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
• če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru zaradi morebitnega nudenja medsebojne pomoči.


Če delodajalec v primeru pojava škodljivih vplivov na delavčevo zdravje ne izvede ustreznih ukrepov, ga je ta dolžan o tem obvestiti, delodajalec pa mora škodljive vplive odpraviti, sicer lahko delavec zahteva tudi posredovanje inšpekcije dela

Na ukrepe, ki jih je delodajalec dolžen izvesti v primeru visokih temperatur, opozarja tudi Inšpektorat RS za delo. 

Njihova opozorila so na voljo na povezavi: 
www.id.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2592/5421/733aa873302b3c55f89ee18d5a40d26e/

Zbornica VZD je v okviru skupnega projekta promocije zdravja na delovnem mestu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravila dva dokumenta na temo visokih temperatur na delovnem mestu, in sicer: 

1. Varnostni ukrepi ob visokih temperaturah na delovnem mestu:
Varnostni ukrepi pri povišani temperaturi v delovnem okolju - pregled_06_07_2015(1).pdf
2. Toplotno ugodje - prevod priporočil/smernic HSE iz velike Britanije: 
Toplotno ugodje- UK smernice_06_07_2015.pdf