Varnostni napotki za dela v gozdu pri odpravljanju posledic žledoloma ali vetroloma

Ker sodi sanacija gozda po žledolomu ali vetrolomu med najbolj nepredvidljiva najnevarnejša dela, je Inšpektorat RS za delo objavil varnostne napotke za varno delo v gozdu.

Ker sodi sanacija gozda po žledolomu ali vetrolomu med najbolj nepredvidljiva najnevarnejša dela, je Inšpektorat RS za delo objavil varnostne napotke za varno delo v gozdu. Glavna inšpektorica RS za delo, Nataša Trček navaja, da se je v preteklih dveh letih v gozdovih smrtno poškodovalo kar 35 ljudi.

Zaradi aktualne sanacije žledoloma je Inšpektorat RS za delo pripravil varnostne napotke za varno delo v gozdu, ki obravnavajo naslednje teme:
• splošni varnostni napotki pri sanaciji žledoloma ali vetroloma,
• prežagovanje debel,
• stisnjena in napeta vlakna,
• zlomljeno drevo,
• več dreves izruvanih s koreninami na ravnem,
• izruvano drevo v strmini obrnjeno navzdol,
• obviselo drevo s koreninami,
• vpeto drevo,
• nagnjeno drevo ter
• tipične situacije nezgod pri delu v gozdu.

Varnostni napotki so na voljo na sledeči povezavi:

IRSD-zledolom_vetrolom_varnostni_napotki.pdf