Varnost in zdravje pri delu: ključni vidik za mikro in mala podjetja.

Velika večina (92,4 %) podjetij v EU je uvrščenih med mikropodjetja. Njihov pomen za evropsko gospodarstvo je izjemno velik, saj zagotavljajo 67,4 % vseh delovnih mest v Evropi. Vendar v mikropodjetjih poročajo tudi o 82 % vseh poškodb pri delu in 90 % vseh nezgod s smrtnim izidom.

V našem posodobljenem oddelku spletišča, posvečenem mikro- in malim podjetjem, lahko najdete nove informacije o izzivih, s katerimi se srečujejo ta podjetja v zvezi z upravljanjem varnosti in zdravja pri delu, ter izveste več o orodju OIRA, tj. spletnem interaktivnem orodju agencije EU-OSHA, ki mikro- in malim organizacijam pomaga pri postopku ocenjevanja tveganja.

Agencija EU-OSHA glede na pomen mikro in malih podjetij v družbi in gospodarstvu EU izvaja večji triletni raziskovalni projekt (2014–2017), imenovan „SESAME“ (Safe Small and Micro Enterprises – varna mala in mikropodjetja), katerega cilj je izboljšati varnost in zdravje pri delu v mikro- in malih podjetjih v Evropi.

Več na: osha.europa.eu/sl/highlights/occupational-safety-and-health-key-aspect-micro-and-small-enterprises

Vir: EU-OSHA