Simpozij ZDVIS in podelitev nagrad Fundacije Avgusta Kuharja, 16. in 17.11.2017 - vabilo.

Zbornica VZD tudi letos sodeluje pri organizaciji tradicionalnega dvodnevnega Simpozija "Varno in zdravo delo", ki bo letos potekal v Hotelu Golf Bled, 16. in 17.11.2017.

Za vas smo pripravili aktualne teme iz področja varnosti in zdravja pri delu in upamo, da se zberemo v čim večjem številu.

Program, kot tudi informacije glede prijav in kotizacije so na voljo na povezavi: program_prijavnica_simpozij 2017_K_.pdf

Simpozij je organiziran v skladu s:

- Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109/2011) – 12 kreditnih točk
- Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

ter je namenjen strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Znotraj dogodka bo potekala tudi slovestnost ob predaji priznanj letošnjim nagrajencem Fundacije Avgusta Kuharja. 

Prijave na Simpozij se že zbirajo na e-naslovu zdvis@guest.arnes.si.

Rezervacije hotelskih sob sprejemajo na info@hotelibled.com in sicer po znižani ceni na naslednjem obrazcu: Simpozij ZDVIS - obrazec rezervacije hotelske sobe 16_-17_11_2017.pdf

Vljudno vabljeni!