"Aplikativna ergonomija na prehodu v digitalni inženiring". - POSVET ODPOVEDAN!

Zbornica VZD kot soorganizator sodeluje na Posvetu "Aplikativna ergonomija na prehodu v digitalni inženiring", ki bo potekal v Ljubljani, 16.11.2018. 

 V imenu vseh treh organizatorjev vas vljudno vabimo na posvet za strokovne delavce z naslovom “Aplikativna ergonomija na prehodu v digitalni inženiring”, ki bo potekal v petek, 16.11.2018 v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Zaloška cesta 29, Ljubljana).Vrhunski slovenski strokovnjaki s področja ergonomije bodo ponovno predstavili tako teoretični del, kot tudi izvedeno prakso v nekaterih slovenskih podjetjih.Posvet in priročnik je odziv stroke na zaskrbljujoče posledice neergonomskih delovnih okolji, ki se odražajo vsaj v 20 % deležu celotnega bolniškega staleža, številnih invalidih, poslabšanje kakovosti življenja posameznika, ipd.Udeleženci posveta bodo namesto klasičnega gradiva prejeli knjigo z naslovom “Ergonomija v teoriji in praksi” (avtorji: Andrej Polajnar, Zvone Balantič in Simona Jevšnik).Program posveta je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109/2011). Izvajalec usposabljanja bo tako udeležencem na podlagi izvedenega programa podelil 8 kreditnih točk.Vljudno vabljeni!Vabilo/prijavnica:Posvet_Aplik_erg_na_preh_v_digit_inz_16_11_2019.pdf