Projekt: Ozaveščanje delavcev - bistveni element promocije zdravja na delovnem mestu.

Zbornica VZD je v letu 2015 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pristopila k projektu "Ozaveščanje delavcev - bistveni element  promocije zdravja na delovnem mestu". V okviru projekta je nastalo 125 navodil za varno delo, ki so na voljo brezplačno. 

 

Spremna beseda predsednika Zbornice VZD, gospoda Janeza Fabijana: 


Promocija zdravja na delovnem mestu mora biti usmerjena k preprečevanju tveganj za okvare zdravja delavcev in istočasno spodbujati harmonično izboljševanje fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja na sedmih poljih (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene vzgoje in varovanja zdravja) in sicer:

1. preventiva: imunizacija, presejalni testi, kontrolne meritve krvnega tlaka,ipd.;  
2. preventivna zdravstvena vzgoja: vzgoja za zdrav način življenja, spodbujanje za vključevanje v preventivne dejavnosti (komunikacijski kanal mora potekati dvosmerno, kar zagotavlja izvajanje potrebnih in želenih preventivnih dejavnosti);
3. preventivno varovanje zdravja: zmanjšuje možnost, da bi se posamezniki srečali s tveganji v okolju in bi z lastnim vedenjem ogrožali svoje zdravje; preventivno varovanje zdravja olajša zdrave izbire, npr. zdrav življenjski slog, obvezna uporaba varnostnega pasu, omejevanje pitja alkohola, varnost in zdravje pri delu (urejeno – varno in zdravo delovno okolje, ozaveščenost, usposobljenost, ipd.);
4. zdravstvena vzgoja za preventivno varovanje zdravja: stimulira družbo k preventivnemu varovanju zdravja, npr. spodbujanje k uporabi varnostnega pasu v avtomobilu;
5. pozitivna zdravstvena vzgoja: njen cilj je vplivati na zdrav način življenja s pozitivnim pristopom (npr. spodbujanje k rekreaciji) ali pomoč posameznikom, skupinam ali celotni družbi v razvijanju sposobnosti in samospoštovanja, ki pogojujeta doseganje čilosti;
6. pozitivno varovanje zdravja: kontrole, pravila in zakoni, ki podpirajo zdravje in preprečujejo obolenja, npr. prepoved kajenja;
7. zdravstvena vzgoja za pozitivno varovanje zdravja: višanje zavedanja, utrjevanje podpore in meritve za pozitivno varovanje zdravja.

Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je v mnogočem enostavnejše, saj imamo opravka s skupino prebivalcev, ki jo druži veliko skupnih imenovalcev. Lažje je opredeliti ekonomski učinek promocije zdravja in oceno upravičenosti vlaganja dodatnih sredstev v izboljšanje zdravja delavcev preko kazalnikov zdravstvenega stanja delavcev, ki so dobro definirani (npr. bolniški stalež). Taka promocija zdravja mora biti vedno usmerjena v potrebe skupine delavcev, ki jim je namenjena. Iz podatkov o vzrokih bolniškega staleža v RS je razvidno, da je možno v veliki meri te vzroke odpraviti ali vsaj občutno zmanjšati. Saj gre za vzroke, ki bi jih z doslednim upoštevanjem varnostnih pravil resnično odpravili ali vsaj zmanjšali. Nezgode pri delu in izven delu so še vedno, pri slovenskih delodajalcih, ključni problem. Po drugi strani pa  je stopnja varnostne kulture med aktivnimi prebivalci dokaj na nizkem nivoju, saj je po ugotovitvah stroke varnosti in zdravja pri delu vzrok za nastanek delovnih nezgod s poškodbami pri delu v preko 90% subjektiven. Vsako leto se poškoduje med 6 in 9% aktivnih prebivalcev - poškodbe in zastrupitve na delu in poškodbe in zastrupitve izven dela.

Po podatkih Agencije EU OSHA je velika večina (92,4 %) podjetij v EU uvrščenih med mikropodjetja. Njihov pomen za evropsko gospodarstvo je izjemno velik, saj zagotavljajo 67,4 % vseh delovnih mest v Evropi. Vendar v mikropodjetjih poročajo tudi o 82 % vseh poškodb pri delu in 90 % vseh nezgod s smrtnim izidom.

Mikro in mala podjetja imajo težave pri izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravju pri delu, saj v veliki večini za izvajanje strokovnih nalog odvisni od zunanjega strokovnega delavca. Nenehne spremembe v svetu dela in splošno nizka varnostna kultura se rezultira v zgoraj navedenih podatkih. Posebno pozornost mikro in malim podjetjem namenja tudi strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014 do 2020.

S projektom »OZAVEŠČANJE DELAVCEV BISTVENI ELEMENT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« smo tudi sledili vsaj dvema ključnima ciljema EU strateškega okvira in sicer:

- Zagotoviti boljše izvrševanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah
- Olajšati skladnost z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, zlasti za mikro in mala podjetja

Znanje, usposobljenost oz. kompetence in dojemanje odgovornosti je temelj varnega in zdravega dela. Znano je, "varnost je v glavi". Znatne spremembe v svetu dela zahtevajo pridobivanje novega in novega znanja, ki omogoča vzdržuje potrebne kompetence za izvajanje katerekoli naloge na ustreznem oz. konkurenčnem nivoju. Zato smo se na Zbornici VZD odločili za pomembno preventivno aktivnost, ki bosta preko ozaveščanja in podajanja konkretnih navodil za varno in zdravo delo prispevali, ki dvigu splošne varnostne kulture in s tem trajnim zmanjševanjem delovnih nezgod in nezgod izven dela.

V Zbornici Varnosti in zdravja pri delu smo prepričani, da bodo Navodila za varno in zdravo delu izdelana v sklopu projekta v pomoč pri zagotavljanju varnega in zdravega dela tako delodajalcem kot tudi delavcem.

Projekt Zbornice varnosti in zdravja pri delu ob sofinanciranju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - projekti s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.


I. Splošno: 

NVD – ZbVZD – Sp 001 Ročno orodje; NVD – ZbVZD – Sp 001 - Ročno orodje_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 002 Pnevmatska pištola za sponke; NVD – ZbVZD – Sp 002 - Pnevmatska pištola_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 003 Ročna krožna žaga; NVD – ZbVZD – Sp 003 - Ročna krožna žaga_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 004 Samostoječa krožna žaga; NVD – ZbVZD – Sp 004 - Samostoječa krožna žaga_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 005 Tračna žaga; NVD - ZbVZD - Sp 005 - Tračna žaga_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 006 Motorna žaga; NVD – ZbVZD – Sp 006 - Motorna žaga_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 007 Kotna brusilka; NVD – ZbVZD – Sp 007 - Kotna brusilka_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 008 Ročni el. vrtalni stroj; NVD - ZbVZD - Sp 008 - Ročni el_ vrtalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 009 Namizni vrtalni stroj; NVD - ZbVZD - Sp 009 - Namizni el vrtalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 010 Rezkalni stroj; NVD - ZbVZD - Sp 010 - Rezkalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 011 Polirni stroj; NVD – ZbVZD – Sp 011 - Polirni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 012 Kompresor; NVD – ZbVZD – Sp 012 - Kompresor_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 013 Diesel agregat; NVD – ZbVZD – Sp 013 - Diesel agregat_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 014 Grelec zraka; NVD – ZbVZD – Sp 014 - Grelec zraka_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 015 Odsesovalna naprava; NVD – ZbVZD – Sp 015 - Odsesovalna naprava_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 016 Visokotlačni čistilni stroj; NVD - ZbVZD - Sp 016 - Visokotlačni čistilni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 017 Polnilnik akumulatorjev; NVD - ZbVZD - Sp 017 - Polnilnik akumulatorjev_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 018 Premeščanje bremen; NVD - ZbVZD - Sp 018 - Premeščanje bremen_F.pdf
NVD – ZbVZD – Sp 019 V pisarni; NVD - ZbVZD - Sp 019 - Pisarna_F.pdf

II. Transport: 

NVD – ZbVZD – T 001 Ročni škripec; NVD – ZbVZD – T 001 - Ročni škripec_F.pdf
NVD – ZbVZD – T 002 Dvigala - vodena s tal; NVD – ZbVZD – T 002 - Dvigala vodena s tal_F.pdf
NVD – ZbVZD – T 003 Konzolno dvigalo; NVD – ZbVZD – T 003 - Konzolno dvigalo_F.pdf
NVD – ZbVZD – T 004 Viličar; NVD – ZbVZD – T 004 - Viličar_F.pdf
NVD – ZbVZD – T 005 Tovorna motorna vozila; NVD – ZbVZD – T 005 - Tovorna motorna vozila_F.pdf
NVD – ZbVZD – T 006 Avtomobilsko hidravlično dvigalo; NVD – ZbVZD – T 006 - Avtomobilsko hidravlično dvigalo - žerjav_F.pdf

III. Višina/globina: 

NVD – ZbVZD – V 001 Zavarovanje delovnih mest na višini; NVD - ZbVZD - V 001 - Zavarovanje delovnih mest na višini_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 002 Delo na, ob in nad vodo; NVD - ZbVZD - V 002 - Delo na-ob ali nad vodo_F.pdf 
NVD – ZbVZD – V 003 Izkopi; NVD - ZbVZD - V 003 - Izkopi_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 004 Zavarovanje talnih odprtin; NVD - ZbVZD - V 004 - Zavarovanje talnih odprtin_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 005 Lestve; NVD - ZbVZD - V 005 - Lestve_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 006 Rampe in poševni prehodi; NVD - ZbVZD - V 006 - Rampe in poševni prehodi_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 007 Delovni pod; NVD - ZbVZD - V 007 - Delovni pod_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 008 Varnostna ograja; NVD - ZbVZD - V 008 - Varnostna ograja_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 009 Oder na kozah; NVD - ZbVZD - V 009 - Oder na kozah_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 010 Premični oder; NVD - ZbVZD - V 010 - Premični oder_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 011 Konzolni oder; NVD - ZbVZD - V 011 - Konzolni oder_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 012 Podporni stolpi; NVD - ZbVZD - V 012 - Podporni stolpi_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 013 Leseni H20 nosilci; NVD - ZbVZD - V 013 - Leseni H20 nosilci_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 014 Cevni fasadni oder; NVD - ZbVZD - V 014 - Cevni fasadni oder_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 015 Tipski oder Layher; NVD - ZbVZD - V 015 - Tipski oder Layher_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 016 Lovilni oder; NVD - ZbVZD - V 016 - Lovilni oder_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 017 Zaščita nadstrešja; NVD - ZbVZD - V 017 - Zaščitna nadstrešja_F.pdf
NVD – ZbVZD – V 018 Delo na strehi; 

IV. Strojništvo: 


NVD – ZbVZD – S 001 Brusilna koza; NVD – ZbVZD – S 001 - Brusilna koza_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 002 Univerzalna stružnica; NVD – ZbVZD – S 002 - Univerzalna stružnica_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 003 CNC stružnica; NVD – ZbVZD – S 003 - CNC stružnica_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 004 Ekscenterska stiskalnica; NVD - ZbVZD - S 004 - Ekscenterska stiskalnica_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 005 Valjčni krivilni stroj; NVD – ZbVZD – S 005 - Varilni aparat_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 006 Strojne škarje za pločevino; NVD - ZbVZD - S 006 - Strojne škarje za pločevino_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 007 Prebijalni stroj; NVD - ZbVZD - S 007 - Prebijalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 008 Točkovni varilni aparat; NVD - ZbVZD - S 008 - Točkovni varilni aparat_F.pdf
NVD – ZbVZD – S 009 Plazemski rezalnik; NVD – ZbVZD – S 009 - Plazemski rezalnik_F.pdf

V. Gradbeništvo: 

NVD – ZbVZD – G 001 Vibracijska plošča; NVD - ZbVZD - G 001 - Vibracijska plošča_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 002 Potopna črpalka - električna; NVD - ZbVZD - G 002 - Električna potopna črpalka_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 003 Potopna črpalka - motorna; NVD - ZbVZD - G 003 - Motorna potopna črpalka_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 004 Buldožer; NVD - ZbVZD - G 004 - Buldožer_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 005 Bager; NVD - ZbVZD - G 005 - Bager_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 006 Nakladač; NVD - ZbVZD - G 006 - Nakladač_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 007 Motorni valjar; NVD - ZbVZD - G 007 - Motorni valjar_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 008 Motorni rezilnik; NVD - ZbVZD - G 008 - Motorni rezilnik_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 009 Železokrivska dela na gradbišču; NVD - ZbVZD - G 009 - Železokrivska dela na gradbišču_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 010 Tesarska dela - splošno; NVD - ZbVZD - G 010 - Tesarska dela_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 011 Sejalec malte; NVD - ZbVZD - G 011 - Sejalec malte_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 012 Priprava malte; NVD - ZbVZD - G 012 - Priprava malte_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 013 Zidanje sten; NVD - ZbVZD - G 013 - Zidanje sten_F(1).pdf
NVD – ZbVZD – G 014 Opaž stenski NOE TOP 2000; NVD - ZbVZD - G 014 - Stenski opaž NOE TOP 2000_F(2).pdf
NVD – ZbVZD – G 015 Opaž stropni NOE ALU plošče; NVD - ZbVZD - G 015 - Stropni opaž NOE ALU_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 016 Betonerska dela; NVD - ZbVZD - G 016 - Betonerska dela_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 017 Mešalec betona; NVD - ZbVZD - G 017 - Mešalec betona_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 018 Črpalka za beton; NVD - ZbVZD - G 018 - Črpalka za beton_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 019 Prekladni silos; NVD - ZbVZD - G 019 - Prekladalni silos_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 020 Vibracijska igla; NVD - ZbVZD - G 020 - Vibracijska igla_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 021 Ometavanje; NVD - ZbVZD - G 021 - Ometavanje_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 022 Stroj za omete; NVD - ZbVZD - G 022 - Stroj za omete_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 023 Udarno kladivo; NVD - ZbVZD - G 023 - Udarno kladivo_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 024 Strojno rušenje; NVD - ZbVZD - G 024 - Strojno rušenje_F.pdf
NVD – ZbVZD – G 025 Žaga za razrez asfalta; NVD – ZbVZD – G 025 - Žaga za razrez asfalta_F.pdf
NVD - ZbVZD - G026 Stropni opaž NOE ALU; NVD - ZbVZD - G 026 - Stropni opaž NOE ALU_F.pdf

VI. Hortikultura: 


NVD – ZbVZD – H 001 Strižnik žive meje; NVD – ZbVZD – H 001 - Strižnik žive meje_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 002 Pihalec-sesalec listja; NVD – ZbVZD – H 002 - Pihalec-sesalec listja_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 003 Vrtna kosilnica; NVD – ZbVZD – H 003 - Vrtna kosilnica_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 004 Nahrbtna motorna kosilnica; NVD – ZbVZD – H 004 - Nahrbtna motorna kosilnica_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 005 Vrtalni stroj za zemljo; NVD – ZbVZD – H 005 - Vrtalni stroj za zemljo_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 006 Zemeljska freza; NVD – ZbVZD – H 006 - Zemeljska freza_F.pdf
NVD – ZbVZD – H 007 Traktorska cisterna; NVD – ZbVZD – H 007 - Traktorska cisterna_F.pdf

VII. Lesarstvo: 

NVD – ZbVZD – L 001 Mozničarka; NVD – ZbVZD – L 001 - Mozničarka_F.pdf
NVD – ZbVZD – L 002 Debelinka; NVD – ZbVZD – L 002 - Debelinka_F.pdf
NVD – ZbVZD – L 003 Čelilnik; NVD – ZbVZD – L 003 - Čelilnik_F.pdf
NVD – ZbVZD – L 004 Skobelni stroj; NVD – ZbVZD – L 004 - Skobelni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – L 005 Sušilnica za les; NVD – ZbVZD – L 005 - Sušilnica za les_F.pdf
NVD – ZbVZD – L 006 Stroj za mletje lesa; NVD – ZbVZD – L 006 - Stroj za mletje odpada_F.pdf

VIIi. Gumarstvo: 

NVD – ZbVZD – Gu 001 Stiskalnica za gumiranje; NVD - ZbVZD - Gu 001 - Stiskalnica za gumiranje_F.pdf

IX. Kuhinja: 

NVD – ZbVZD – K 001 Stroj za mletje sladkorja; NVD - ZbVZD - K 001 - Stroj za mletje sladkorja_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 002 Stroj za mletje - izdelavo drobtin; NVD - ZbVZD - K 002 - Stroj za mletje-izdelavo drobtin_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 003 Mlinček za mletje kave; NVD - ZbVZD - K 003 - Mlinček za mletje kave_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 004 Kavni aparat; NVD - ZbVZD - K 004 - Kavni aparat_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 005 Ledomat; NVD - ZbVZD - K 005 - Ledomat_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 006 Hladilni agregat; NVD - ZbVZD - K 006 - Hladilni agregat_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 007 Hladilnik; NVD - ZbVZD - K 007 - Hladilnik_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 008 Električni cvrtnik - friteza; NVD - ZbVZD - K 008 - Električni cvrtnik - friteza_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 009 Peč za peko; NVD - ZbVZD - K 009 - Peč za peko_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 010 Stroj za razrez kruha; NVD - ZbVZD - K 010 - Stroj za razrez kruha_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 011 Stroj za vakumsko pakiranje; NVD - ZbVZD - K 011 - Stroj za vakuumsko pakiranje_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 012 Mešalni stroj; NVD - ZbVZD - K 012 - Mešalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 013 Pomivalni stroj; NVD - ZbVZD - K 013 - Pomivalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 014 Delilno oblikovalni stroj; NVD - ZbVZD - K 014 - Delilno oblikovalni stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 015 Univerzalni kuhinjski stroj; NVD - ZbVZD - K 015 - Univerzalni kuhinjski stroj_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 016 Plinski štedilnik; NVD - ZbVZD - K 016 - Plinski štedilnik_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 017 Električni štedilnik; NVD - ZbVZD - K 017 - Električni štedilnik_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 018 Električna prekucna ponev; NVD - ZbVZD - K 018 - El_ prekucna ponev_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 019 Električni kotel; NVD - ZbVZD - K 019 - Električni kotel_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 020 Plinski kotel; NVD - ZbVZD - K 020 - Plinski kotel_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 021 Mikrovalovna pečica; NVD - ZbVZD - K 021 - Mikrovalovna pečica_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 022 Plinski žar; NVD - ZbVZD - K 022 - Plinski žar_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 023 Električni žar; NVD - ZbVZD - K 023 - Električni žar_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 024 Lupilec gomoljnic; NVD - ZbVZD - K 024 - Lupilec gomoljnic_F.pdf
NVD – ZbVZD – K 025 Salamoreznica; NVD - ZbVZD - K 025 - Salamoreznica_F.pdf

X. Osebna varovalna oprema: 

NVU – ZbVZD – OVO 001 Zaščitna čelada;  NVU - ZbVZD - OVO 001 - Zaščitna čelada_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 002 Ušesni čepki; NVU - ZbVZD - OVO 002 - Ušeni čepki_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 003 Glušniki; NVU - ZbVZD - OVO 003 - Glušniki_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 004 Respirator; NVU - ZbVZD - OVO 004 - Respirator_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 005 Zaščitna maska; NVU - ZbVZD - OVO 005 - Zaščitna maska_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 006 Zaščitna obleka; NVU - ZbVZD - OVO 006 - Zaščitna obleka_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 007 Zaščitne rokavice; NVU - ZbVZD - OVO 007 - Zaščitne rokavice_F.pdf
NVU – ZbVZD – OVO 008 Zaščitna obutev; NVU - ZbVZD - OVO 008 - Zaščitna obutev_F.pdf
NVU - ZbVZD - OVO 009 Varovalni pas; NVU - ZbVZD - OVO 009 - Varovalni pas_F.pdf