Program 21. posveta Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD.

Letošnji, že kar 21. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD bo potekal v četrtek, 25.09.2014 v dvorani Planeta TUŠ, Kranj. 

Posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št.31/2008).

Tokrat bomo obravnavali sledeče teme: 
1. Standard SCC kot nadzorni mehanizem za izvajanje varnosti in zdravja na delovišču - gradbišču
2. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri zamenjavi in odstranitvi visokih dimnikov
3. Knjiga ukrepov za varno delo v praksi in predlogi za izboljšave
4. Vloga koordinatorja VZD pri sanaciji posledic žledoloma na daljnovodnih stebrih 400, 220 in 110 kV
5. Civilnopravna in kazenska odgovornost koordinatorja vzd z obravnavo praktičnega primera
6. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri utesnjenih prostorih
7. Zavarovanje izkopov

Program/prijavnica Vam je na voljo na tem mestu: 
21POSVETprijavnicaINprogram osnutek.pdf

Vljudno vabljeni!