Priročnik o dobri praksi za gradbišča.

Nezavezujoč priročnik o dobri praksi za razumevanje in izvajanje Direktive 92/57/EGS o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih in premičnih gradbiščih.

Priročnik o dobri praksi za gradbišča.pdf