Poziv ZZZS vladi in evroposlancem: Nasprotujte zlorabi EU programa REFIT za nižjo varnost in zdravje pri delu delavcev

ZZZS je dne 06.01.2013 na Vlado Republike Slovenije in slovenske poslance v Evropskem parlamentu (v vednost sredstvom javnega obveščanja) naslovil poziv, naj pri Evropski komisiji nasprotujejo takojšnji zaustavitvi postopkov za pripravo predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jo je 2. 10. 2013 napovedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso pri predstavitvi sporočila Evropske komisije o prihodnosti Programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT »Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps (COM(2013) 685 final)«. Zaustavljen je namreč sprejem direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizija direktive o karcinogenih. Gre za odločilna predpisa za odpravljanje najpogostejših vzrokov za poklicno obolevanje slovenskih delavcev.

Vsebina dopisa:

Spoštovani!

Pozivamo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in slovensko vlado, da pri Evropski komisiji NASPROTUJEJO takojšnji zaustavitvi postopkov za pripravo predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jo je 2. 10. 2013 napovedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso pri predstavitvi sporočila Evropske komisije o prihodnosti Programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT »Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps (COM(2013) 685 final)«. Zaustavljen je namreč sprejem direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizija direktive o karcinogenih! Gre za odločilna predpisa za odpravljanje najpogostejših vzrokov za poklicno obolevanje slovenskih delavcev.

NASPROTUJTE tudi zlorabi programa REFIT za ukinjanje delavskih pravic do posvetovanja pod krinko poenostavljanja evropskih predpisov!

Pozivamo vse slovenske kandidate za poslance na volitvah v Evropski parlament leta 2014, da SE IZREČEJO, ali podpirajo zlorabo programa REFIT za nižanje varnosti in zdravja na delovnem mestu in za ukinjanje delavskih pravic!

POJASNILO:
Evropska komisija po letu 2005 zaradi pritožb, da pravni red EU preveč obremenjuje podjetništvo in zlasti mikro in male delodajalce, izvaja poenostavljenje, kodifikacijo (pripravo čistopisov predpisov) in prenovo evropskih predpisov (ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/index_en.htm). Decembra 2012 je Evropska komisija vpeljala Program za ustreznost in uspešnost predpisov REFIT (ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm). Načeloma so njegovi cilji sprejemljivi: šlo naj bi za zavezanost k pripravi enostavnega, jasnega, stabilnega in predvidljivega pravnega reda za posel, delavce in državljane. Preko programa REFIT se naj bi pregledala celota EU predpisov, da se bi ugotovilo bremena, nedoslednosti, vrzeli in neučinkovite ukrepe ter se pripravilo potrebne predloge za upoštevanje ugotovitev.

Toda pod krinko poenostavljanja predpisov se namerava zmanjšati pravice delavcev. Poteka evalvacija celotne evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. Pravila za zaščito zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu naj bi bila predrago administrativno breme za delodajalce. Evropska komisija je 2. 10. 2013 napovedala umik že pripravljenega predloga direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizije direktive o karcinogenih. Znanost je potrdila negativne učinke nekaterih nevarnih kemikalij na rodnost in zdravje otrok v času nosečnosti. Šest evropskih držav je zato že vpeljalo trdna pravila za zaščito delavcev, ki delajo s takimi kemikalijami - reprotoksini (Nemčija, Francija, Nizozemska, Avstrija, Finska in Češka republika). Toda Evropska komisija je zaustavila predlog, da se taka zaščita uvede v vsej EU. Blokira ratifikacijo dveh sporazumov evropskih socialnih partnerjev o varnosti in zdravju pri delu za frizerje in za ribištvo, čeprav je v skladu s Pogodbo o delovanju Unije njena naloga podpirati sporazume evropskih socialnih partnerjev.

Program REFIT v imenu poenostavljanja predpisov namerava tudi poseči v «nadležne« predpise na področju zaposlovanja. Napovedana je revizija pravic delavcev do posvetovanja v primeru kolektivnih odpustov ter prevzemih in večjih prestrukturiranjih podjetij. V primeru prevzemov podjetij se naj bi pod vprašaj postavila še zaščita plač in delovnih razmer. To je neposreden napad na osnovne delavske pravice!

Evropski ekonomsko-socialni odbor EESC (www.eesc.europa.eu/) pa je v mnenju INT 692/Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij/ z dne 11.07.2013 v sklepih in priporočilih med drugim izrecno pozval " k novemu programu za zmanjšanje nepotrebne regulativne obremenitve, ki bo zagotavljal, da pametnejša pravna ureditev ne bo izvzela podjetij od spoštovanja predpisov o zaščiti delavcev, standardov glede enakosti spolov ali okoljskih standardov.”

Sindikati v državah članicah EU zato začenjamo kampanjo proti zlorabi programa REFIT za nižjo varnost in zdravje pri delu ter za ukinjanje delavskih pravic:
www.etuc.org/a/11825
www.flickr.com/photos/etuc-ces/sets/72157636829941765/
rethinkrefit.eu/petition_en#/20
www.etui.org/Topics/Health-Safety/News/European-Trade-Unions-mobilize-against-EU-Commission-deregulatory-programme-REFIT

Zaustavite ukinjanje delavskih pravic pod krinko poenostavljanja evropskih predpisov!