Ototoksičnost in toplotne razmere na delovnem mestu.

 Zbornica VZD je za svoje člane pripravila neuradna prevoda dveh strokovnih gradiv. 

Zbornica VZD je z namenom širjenja oziroma utrjevanja znanja strokovnih delavcev, ki se združujejo v njej, pripravila neuradna prevoda sledečega gradiva:

- zbranega pregleda literature Evropske Agencije za varnost in zdravje pri delu, Evropskega observatorija za tveganja v povezavi s kombinirano izpostavljenostjo hrupu in ototoksičnim substancam
ter
- smernic za toplotno ugodnje na delovnih mestih, ki so v angleškem jeziku na voljo na spletnih straneh »Health and Safety Executive – HSE«, Velika Britanija.

Kratek povzetek vsebine strokovnih gradiv:

1. Tveganja zaradi kombinacije izpostavljenosti hrupu in ototoksičnim substancam
Dejstvo, da ima glasen hrup škodljive učinke na funkcijo sluha, je že dobro dokumentirano in na splošno priznano. V skladu z ugotovitvami, ki so navedene v poročilu Evropskega observatorija za tveganja (European Risk Observatory Report), pod naslovom “Hrup v številkah” (“Noise in Figures”), ki ga je izdala Evropska Agencija za varstvo in zdravje pri delu (European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA, 2006), predstavlja izguba sluha, ki jo povzroča hrup, eno izmed najpogostejših poklicnih bolezni v Evropi. Omenjeno poročilo sicer nedvoumno ugotavlja, da hrupa ne dojemamo več kot edinega vzroka za okvare sluha, ki so povezane z opravljanjem dela in poudarja, da je potrebno nameniti večjo pozornost kombiniranim tveganjem, ki so jim izpostavljeni delavci zaradi visoke ravni hrupa in zaradi kemičnih substanc, ki so povezane z opravljanjem njihovega dela.
Delavci so na delovnih mestih na splošno izpostavljeni številnim škodljivim vplivom. Fiziološke interakcije z nekaterimi kombiniranimi izpostavljanji lahko povzročijo povečanje intenzivnosti škodljivih učinkov. To ne velja samo za kombinacijo medsebojnih vplivov kemikalij ampak, v določenih primerih, tudi za medsebojno učinkovanje kemičnih in fizikalnih dejavnikov. Očitno je torej dejstvo, da se učinki ototoksičnih substanc na delovanje ušesa lahko še dodatno okrepijo zaradi hrupa, ki ostaja že uveljavljeni vzrok za poslabšanje sluha.
Ototosičnost je posledica izpostavljenosti kemikalijam ali zdravilom, ki poškodujejo notranje uho. Ker notranje uho, vključuje tako slušnost kot tudi ravnotežje lahko ototoksičnost povzroči motnje enega ali drugega ali obeh.

2. Toplotno ugodje na delovnih mestih
V gradivu so zbrane informacije kaj toplotno ugodje sploh je, zakaj je pomembno, kako se lahko prilagodimo toplotnim razmeram in kateri dejavniki sploh vplivajo nanj.
Poleg tega so na enem mestu zbrane tudi informacije o toplotnem udaru, učinki, načini zmanjševanja tveganja za toplotni udar, katere so meritve za ugotavljanje tveganja in druge uporabne informacije.