OSHA - Nova tveganja vzbujajo zaskrbljenost v elektroenergetiki.

Hiter razvoj tehnoloških inovacij povzroča nova tveganja za delavce v elektroenergetiki. Na delavnici, ki je bila na ravni EU nedavno organizirana za Odbor za sektorski socialni dialog – elektroenergetika, so na podlagi scenarijev poskušali opredeliti tovrstne težave, ki bi se na področju varnosti in zdravja pri delu lahko pojavile v prihodnje, in možne rešitve zanje.
Kot razlogi za prihodnjo zaskrbljenost na področju varnosti in zdravja pri delu v tej panogi so bili poudarjeni hitro razvijajoča se tehnologija, neznani materiali ter pomanjkanje znanja in spretnosti.

Več o delavnici si lahko preberete na sledeči povezavi (v angleškem jeziku): 
osha.europa.eu/en/seminars/eu-osha-workshop-for-european-sectoral-dialogue-committee-electricity

Poročilo (prav tako v angleškem jeziku) je na voljo na povezavi: osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-new-risks-new-and-emerging-risks-to-occupational-safety-and-health-in-the-electricity-sector/view