Opredelitev prednostnih nalog na področju raziskav prispeva k ciljem strategije Evropa 2020 24.03.2014

 

Agencija EU-OSHA je prednostne naloge raziskav varnosti in zdravja pri delu v prihodnjih letih opredelila za štiri ključna tematska področja:

(1) demografske spremembe,
(2) globalizacijo in spreminjajoče se delovno okolje,
(3) varne nove tehnologije in
(4) novo ali naraščajočo izpostavljenost kemičnim in biološkim dejavnikom na delovnem mestu.

V poročilu so podrobno pojasnjene prednostne naloge, ki poudarjajo, kako lahko raziskave varnosti in zdravja pri delu prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 in programa Obzorje 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Sporočilo za javnost je na voljo na sledeči povezavi:

osha.europa.eu/sl/press/press-releases/identification-of-occupational-safety-and-health-research-priorities-will-help-europe-reach-its-2020-goals

Vljudno vabljeni k branju!