Obvestilo - Sporočilo Evropske komisije o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020.

 Evropska komisija je 6. 6. 2014 razglasila novo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2020. Z njo se naj bi uskladile vse nacionalne strategije varnosti in zdravja pri delu.

 Strategija EU VZD 2014 2020 v slovenščini COM_2014_332_SL_ACTE_f.pdf