NOVO - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

V Uradnem listu RS št. 36/2018 je bil dne 30.05.2018 objavljen Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.