Nova orodja OiRA: na voljo za izvedbo ocen tveganj v športni panogi.

Za panogo športnih dejavnosti je značilna zelo visoka stopnja nezgod pri delu. Temeljita ocena tveganja je prvi korak k njihovemu ustreznemu obvladovanju , izboljšanju razmer in zaščiti delavcev. Partnerji v panožnem socialnem dialogu na področju športa so se odločili za ukrepanje in ob pomoči agencije EU-OSHA zasnovali tri orodja OiRA.

Ta orodja so primerna za številne zvrsti športnih dejavnosti: aktivne prostočasne dejavnosti ter neprofitne in profesionalne športne dejavnosti. Socialne partnerje in ostale partnerje projekta OiRA na nacionalni ravni vabimo, da ta orodja EU za športne dejavnosti prilagodijo svojim potrebam in okoliščinam.
Preberite in izvedite več o varnosti in zdravju pri delu v športni panogi.

Orodje OiRA za aktivne prostočasne dejavnosti
(client.oiraproject.eu/eu/eu-sport-sector/eu-sport-sector-active-leisure#document-content)
Orodje OiRA za neprofitne športne dejavnosti
(client.oiraproject.eu/eu/eu-sport-sector/eu-sport-sector-not-for-profit)
Orodje OiRA za profesionalne športne dejavnosti
(client.oiraproject.eu/eu/eu-sport-sector/eu-sport-sector-professional-sports)

Več informacij o projektu OiRA: osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/oira

Vir: https://osha.europa.eu/sl/highlights/new-oira-tools-ready-evaluate-risks-sports-sector