Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje direktive 2013/35/EU.

Evropska komisija, in sicer Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je objavila nezavezujoče praktične smernice za izvajanje Direktive 2013/35/EU o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov.

 Nezavezujoči_priročnik_Elektromagnetna_polja_jan_2016_KE0415142SLN.pdf