Najava - Strokovni posvet

Zbornica varnosti in zdravja pri delu bo tudi letos obeležila prihajajoč Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu (28. april) z organizacijo strokovnega posveta z osnovno temo »Za varna in zdrava delovna mesta«.

Dogodek bo potekal v četrtek, 12. aprila 2018 s pričetkom ob 9.00 uri, in sicer v Koloseju Ljubljana.

Soorganizatorja strokovnega posveta sta tudi letos Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo. Na strokovnem posvetu, ki je namenjen strokovnim delavcem varnosti pri delu, podjetjem z dovoljenjem za delo in izvajalcem medicine dela, bodo poleg tradicionalne predstavitve ugotovitev Inšpektorata RS za delo pri inšpekcijskih pregledih ter predstavitve letnih poročil pravnih oseb z dovoljenjem za delo, predstavljene še škodljivosti kemičnih snovi, pregledi delovne opreme in še nekaj aktualne problematike s področja.

Program in prijavnica: program_prijavnica_SPO - 2018.pdf

Vljudno vabljeni, da si 12.04.2018 rezervirate čas in se nam pridružite!