Nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisuje nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014«, ki poteka vsako drugo leto. Na tekmovanje je mogoče prijaviti vse v praksi uporabljene primere učinkovitega obvladovanja stresa v zvezi z delom in drugih psihosocialnih tveganj, med katere štejemo nasilje, trpinčenje, nadlegovanje in ustrahovanje na delovnem mestu.

Primeri dobre prakse so v praksi uporabljene rešitve, namenjene učinkovitemu preprečevanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu s pomočjo dobrega upravljanja ter zlasti z učinkovito uporabo ocene tveganja.
Namen tekmovanja je, da se delodajalcem in delavcem s konkretnimi primeri prikažejo koristi upoštevanja dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu.

Več o tekmovanju, kategorijah, pogojih za pristop in uradno prijavnico lahko najdete na spletnih straneh MDDSZEM:

www.osha.mddsz.gov.si/novice/2014-04-23-Nacionalno-tekmovanje-za-priznanje-Dobra-praksa-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pri-delu-2014

Vljudno vabljeni k sodelovanju!