Letošnji 28. april je posvečen varni in zdravju neškodljivi rabi kemikalij pri delu.

Mednarodna organizacija dela je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ker na ta dan sindikalna gibanja po vsem svetu tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni.

Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje – od pesticidov, s katerimi povečujemo obseg proizvodnje hrane, do zdravil, s katerimi zdravimo bolezni, in čistilnih izdelkov, s katerimi si pomagamo pri vzpostavljanju boljših higienskih razmer. Seveda jih bomo tudi v bodoče proizvajali in uporabljali. Hkrati pa so kemikalije tudi kritični del številnih proizvodnih procesov.

Proizvodnja in uporaba kemikalij je eden izmed največjih izzivov za varnost in zdravje pri delu v svetovnem merilu. Nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo. Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi.
Po mnenju Mednarodne organizacije dela je potreben na področju varnosti in zdravja pri delu usklajen globalni odziv na znanstveni in tehnološki napredek ter rast v proizvodnji kemikalij. Z usklajenim delovanjem vlad, delodajalcev in delavcev ter njihovih organizacij lahko bistveno prispevamo k bolj varnemu ravnanju s kemikalijami. Potreben je nadzor nad izpostavljenostjo kemikalijam na delovnem mestu – kot tudi omejevanje emisij v okolje.

Z namenom širjenja zavedanja o potencialnem nevarnem vplivu kemikalij na zdravje in okolico, je izdala tudi informativno brošuro z naslovom »Safety and Health in the Use of Chemicals at Work«, oziroma »Varnost in zdravje pri uporabi kemikalij na delovnem mestu«.

Ker se v Zbornici varnosti in zdravja zavedamo kako pomembno je čim širše zavedanje o potencialnih nevarnostih in si želimo informacije razširiti na čim širši krog, smo pripravili prevod navedene brošure.


Prevod brošure je na voljo na naslednji povezavi:
VZD pri delu s kemikalijami - prevod ZbVZD.pdf

Vljudno vabljeni, tako k branju, kot tudi k nadaljnemu širjenju brošure!

Janez Fabijan
Predsednik Zbornice VZD