Letno poročilo za leto 2016: veselje nad dosežki, načrtovanje prihodnosti.

 

Letno poročilo agencije EU-OSHA opisuje njene glavne dejavnosti v letu 2016. Če navedemo samo nekaj primerov, je agencija EU-OSHA lani objavila izsledke iz zadnje izdaje Evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), ki je bila osredotočena na splošna vprašanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti pa na psihosocialna tveganja ter vprašanja vključevanja delavcev v upravljanje varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi na glavna gonila in ovire pri ukrepanju.

Objavljeni so bili tudi začetni izsledki projekta o varnosti in zdravju v mikro- in malih podjetjih (SESAME).

Oba projekta zagotavljata oblikovalcem politike ter raziskovalcem na nacionalni in evropski ravni zelo potrebne podatke.

Poročilo poleg tega zajema tudi mnoge dejavnosti agencije EU-OSHA v zvezi z varnostjo in zdravjem v okviru staranja delovne sile, vključno z napredkom pri kampanji Zdravo delovno okolje 2016–2017.

Letno poročilo je usmerjeno tudi v prihodnost, saj med napovedjo mnogih drugih dejavnosti prinaša novice o načrtih za kampanjo 2018–2019 o nevarnih snoveh.

Letno poročilo je na voljo v angleškem jeziku na naslednji povezavi: osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/annual-report-2016/view