Izsledki nove študije bodo podlaga za zasnovo raziskave ESENER 2014, 30.01.2014

Dve novi publikaciji ocenjujeta učinkovitost vprašanj, zastavljenih anketirancem v raziskavi podjetij o novih in nastajočih tveganjih (ESENER) v letu 2009. Študija je vključevala razgovore s prvotnimi anketiranci, njen namen pa je bil ugotoviti, kako so ti razumeli anketna vprašanja in odgovarjali nanje.

Poročila vključujejo priporočila za dopolnitev in preoblikovanje anketnih vprašanj, da bi se izognili napačnemu razumevanju in izboljšali zanesljivost rezultatov. Izsledki študije bodo upoštevani pri zasnovi in pripravi raziskave ESENER v letu 2014.

V "Kvalitativni naknadni oceni raziskave ESENER" si preberite glavne ugotovitve (osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-substantive-findings/view) in pregledna poročila (osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-overview-report/view).

S tem povezane publikacije se nahajajo na povezavi osha.europa.eu/en/publications.

O raziskavi ESENER lahko izveste več v našem kratkem videoposnetku (www.youtube.com/watch).

Vir: osha.europa.eu/sl/teaser/new-research-guides-design-of-2014-esener-survey