Izpostavljenosti delavcev vdihljivemu kristaliničnemu silicijevemu dioksidu na gradbiščih.

Vdihljiv kristalinični silicijev dioksid na gradiščih: nove evropske smernice za inšpektorje za delo so bile pravkar izdane.

Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) je skupaj z nizozemskim ministrstvom za delo (delovno inšpekcijo) izdal smernice za nacionalne inšpektorje za delo o obravnavanju tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev vdihljivemu kristaliničnemu silicijevemu dioksidu na gradbiščih.

Vdihljiv kristalinični silicijev dioksid je zelo prisoten v delovnem okolju v državah članicah EU v številnih industrijskih sektorjih in je znan po tem, da povzroča resne bolezni, kot so silikoza, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) in pljučni rak. V središču smernic so gradbena dela, ker so močno razširjena po Evropi ter ker je tveganje glede možnosti za izpostavljenost veliko, kot je veliko tudi število morebitno izpostavljenih delavcev.

Smernice so namenjene nacionalnim inšpektorjem za delo in vsebujejo podrobnejše informacije o vdihljivem kristaliničnemu silicijevemu dioksidu, tveganjih za zdravje, regulativnem okviru in nadzornih ukrepih ter številni delovni listi o vdihljivem kristaliničnemu silicijevemu dioksidu.

Priporočeni so možni ukrepi za morebitno veliko, srednje ali majhno tveganje za zdravje, ki se pojavi zaradi vdihljivega kristaliničnega silicijevega dioksida, kar je odvisno od obsega in ravni ukrepov, ki so jih delodajalci uvedli že pred inšpekcijskim pregledom.

Več informacij je na voljo na osha.europa.eu/sl/highlights/respirable-crystalline-silica-construction-sites-new-european-guidance-labour-inspectors