Gradnja evropskega stebra socialnih pravic: potrebno je mnenje skupnosti za varstvo in zdravje pri delu.

Evropska komisija je marca izvedla širše javno posvetovanje (ec.europa.eu/social/main.jsp) o novi ključni pobudi, tj. „evropskem stebru socialnih pravic“. Cilj projekta je prispevati k razvoju „socialnega pravnega reda“ (eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/) Evrope, ki države članice usmerja pri razvoju njihove nacionalne socialne in okoljske politike.

Pravica do varnosti in zdravja pri delu je eno od temeljnih načel, ki ga bo steber opredelil v luči novih izzivov, ki izvirajo iz manj stabilnih delovnih razmerij, novih delovnih vzorcev in staranja delovne sile.

K prispevku k oblikovanju evropskega stebra socialnih pravic se še zlasti močno spodbuja skupnost s področja varnosti in zdravja pri delu.

Evropska komisija je že vse leto 2016 vključena v razpravo z organi, socialnimi partnerji, civilno družbo in državljani EU. Rezultat te razprave bi moral prispevati k ustanovitvi evropskega stebra socialnih pravic v začetku leta 2017.

Evropskemu stebru socialnih pravic naproti: varnost in zdravje pri delu: ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/health-safety-at-work_en.pdf

Povejte svoje mnenje: ec.europa.eu/social/main.jsp

Oglejte si različne razmere na področju varnosti in zdravja pri delu po državah članicah: podatke o tem je prispevala raziskava ESENER: osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view