Evropski teden varnosti in zdravja pri delu - 20.10. do 24.10.2014.

Letošnji Evropski teden varnosti in zdravja pri delu poteka v duhu osnovne teme »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«.

Zadnje evropske raziskave kažejo, da so težave z duševnim zdravjem, katerih vzroki so povezani z delom, vse pogostejše. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje, uvrščamo zlasti ustrahovanje, nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu, fizično in verbalno nasilje na delovnem mestu, vključno z grožnjami z nasiljem, pa tudi različne oblike diskriminacije.

Če delodajalec slednjih oblik ravnanja ne kontrolira in preprečuje, se negativne posledice ne odražajo samo na počutju in storilnosti prizadetega delavca, ampak tudi na širšem delovnem okolju ter v končni fazi na ekonomski učinkovitosti podjetja.

Podatki raziskav Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Statističnega urada RS kažejo, da je stanje na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu v Sloveniji slabo. Kar 72 odstotkov Slovencev pogosto doživlja stres na delovnem mestu, slabše od nas so se odrezali le Grki in Ciprčani, povprečje v EU27 pa je 51 odstotkov.

Podatki za Slovenijo so tako ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o prevelikem obsegu delovnih nalog in slabi organizaciji dela. Splošno utrujenost občuti kar 40 odstotkov delavcev. V primerjavi z EU27 so delavci v Sloveniji manj izpostavljeni besednim žalitvam, pogostejše pa so grožnje in ponižujoče ravnanje.

Aktualna dvoletna kampanja »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« je namenjena osveščanju delodajalcev in delavcev o psihosocialnih tveganjih v zvezi z delom, pri čemer bo poseben poudarek na stresu v zvezi z delom.

Delodajalce želimo seznaniti s pozitivnimi učinki obvladovanja psihosocialnih tveganj in jih spodbuditi k uporabi preprostih in uporabniku prijaznih orodij za njihovo upravljanje. Vendar pa naš cilj ne sme biti ukvarjanje s simptomatiko stresa, ampak z vzroki – to so slaba organizacija dela, slabo upravljanje in slabo vodenje. Ne smemo torej zgolj gasiti požara, ampak se moramo lotiti temeljnih vzrokov.

Ob tej priložnosti je predsednik Zbornice VZD pripravil sporočilo za javnost, ki se nahaja v priponki:
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2014_20_10_2014.pdf