Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2014 -2015

Dvoletna Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2014-2015 “Obvladajmo stres in psihosocialna tveganja za zdrava delovna mesta” se je uradno pričela 7. Aprila 2014 v kateri bo sodelovalo več kot 30 evropskih držav. V kampanjo kampanjo se intenzivno pripravlja tudi Slovenija. Na nacionalni ravni bo aktivnosti koordiniralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Nacionalno mrežo EU-OSHA (www.osha.mddsz.gov.si/o-nas/o-mrezi).

Obvladajmo stres in psihosocialna tveganja za zdrava delovna mesta.pdf