EU-OSHA - Varnost in zdravje pri delu: kot ju narekuje zakonodaja.

Nacionalno zakonodajo s področja varnosti in zdravja v državah članicah ureja evropska zakonodaja. Ta zajema pravno zavezujoče direktive EU, nezavezujoče smernice EU za lažje izvajanje direktiv in standarde EU.

Več o evropski in nacionalni zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu na povezavi:
osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation