EU-OSHA - Tiskanje v tehniki 3D in nadzor delavcev: nova industrijska revolucija?

Tehnologija ima vedno pomembnejšo vlogo na delovnem mestu in spreminja način dela.

Za delavce je to lahko dobro, povzročiti pa utegne tudi nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu.

Agencija EU-OSHA je objavila dva nova strokovna pregleda, v katerih je proučena uporaba specifičnih vrst tehnologije na delovnem mestu: v enem so obravnavani tiskanje v tehniki 3D (dodajalna proizvodnja) in morebitna nova tveganja glede odgovornosti, uporabljenih materialov, prilagodljivih načinov dela in enoličnosti na delovnem mestu.

Drugi strokovni pregled je osredotočen na nadzor delavcev prek tehnologije za dobro počutje, ki že povzroča korenite spremembe na mnogih delovnih mestih.

Več informacij na: osha.europa.eu/sl/highlights/3d-printing-and-monitoring-workers-new-industrial-revolution