Delavnica "Presoja požarnih tveganj v podjetjih" z dr. Alešem Jugom.

 Varstvo pred požarom je pomemben element varnosti in je neločljivo povezano z varnostjo pri delu. Analiza požarne varnosti se prične s presojo tveganja, ki naj ima za cilj ugotoviti možnosti za nastanek in razvoj požara v odvisnosti od treh med seboj odvisnih elementov: lastnosti objekta, pričakovanega požara in uporabnikov objekta. Presoja požarnega tveganja je kompleksen in zahteven proces, ki mora v končni fazi opredeliti pričakovane požarne scenarije, do katerih lahko pride v objektu ter določiti vrste tehničnih, gradbenih in drugih ukrepov, ki jih je potrebno na objektu izvesti.

Na Zbornici VZD smo se odločili, da skupaj z dr. Alešem Jugom za vas pripravimo delavnico, kjer se boste seznanili s postopki za oceno požarnih tveganj, samimi tveganji za nastanek požara ter preventivnimi ukrepi, ki požarna tveganja zmanjšajo in v nekaterih primerih povsem odpravijo.

Delavnica bo potekala v torek, 14.11.2017 v dvorani D Gospodarske Zbornice Slovenije, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana.

Program in vse ostale informacije, povezane z delavnico so na voljo na: 
Delavnica-presoja požarnih tveganj v podjetjih_14_11_2017.pdf

Vljudno vabljeni!


Zbornica VZD