Članki na temo varnosti in zdravja pri delu iz dnevnega časopisja.

Vabljeni k spremljanju novic na temo varnosti in zdravja pri delu v dnevnem časopisju.

Časnik Delo, pon., 17.12.2012
Cveto Pavlin, Poudarek na boljši varnostni kulturi v podjetjih
Poudarek na boljši varnostni kulturi v podjetjih_17_12_2012.pdf