9. maja – na dan praznovanja dneva Evrope smo na poti do boljših delovnih pogojev v Evropi.

 

Danes, ko v letu 2017 proslavljamo 60. obletnico Rimskih pogodb ter mir in enotnost v Evropi, je bolj kot kdaj koli prej pomembno poudariti, da je ključna prednostna naloga Evropske komisije izgraditi pravičnejšo Evropo z boljšimi delovnimi in življenjskimi pogoji.

Z evropskim stebrom socialnih pravic se uresničujejo prizadevanja preseči sedanji pravni red in ustvariti visoko raven zaščite delavcev pred tveganji na področju varnosti in zdravja pri delu. Delavci imajo pravico do delovnega okolja, ki je prilagojeno njihovim posebnim poklicnim potrebam in okoliščinam.

Agencija EU-OSHA z nadaljnjim razvojem ustreznih e-orodij za varnost in zdravje pri delu zavzema osrednjo vlogo pri nudenju podpore mikropodjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem pri njihovem izpolnjevanju predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Kampanje za zdravo delovno okolje so pomemben prispevek agencije EU-OSHA k zbiranju in širjenju dobrih praks ter izmenjavi izkušenj.

Kampanja „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ , ki poteka med letoma 2016 in 2017, v skladu z načelom aktivnega staranja poudarja pomen potrebe po prilagoditvi delovnega okolja v smislu omogočanja vzdržnejše in dolgotrajnejše poklicne poti. Naslednja kampanja za zdravo delovno okolje v obdobju 2018–2019, ki bo osredotočena na nevarne snovi, bo med drugim podprla prizadevanja Evropske komisije v boju proti poklicnim rakavim obolenjem.

Več na: osha.europa.eu/sl/highlights/9-may-europe-day-we-are-road-better-working-conditions-europe