29. posvet SGK - Kolosej Ljubljana, 19.09.2018.

V sodelovanju z IRSD pripravljamo tradicionalni 29. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu.

Na posvetu bodo predstavljene in obravnavane naslednje teme:
1. Aktualna tematika Inšpekcije RS za delo povezana z gradbišči; mag. Boštjan Hartner, IRSD
2. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pred nevarnostjo električnega toka na začasnih in premičnih gradbiščih in deloviščih; mag. Dejan Senekovič, Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
3. Zaščita pred udarom strele na gradbišču oziroma začasnem delovišču; dr. Boris Žitnik, Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
4. Problematika izvajanja podvodnih del (poklicni potapljači) v R. Sloveniji v skladu s predpisi in primeri dobrih praks iz tujine; dr. Sandra Senčič, KOVA d.o.o.
5. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih tujih investitorjev v R. Sloveniji; Boštjan Ulaga in Stanko Ožbot, Inštitut za varnost Lozej d.o.o.

Strokovni posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008). Vsi udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi.

Prijavnico/program najdete na sledeči povezavi: 29POSVETprijavnicaINprogram.pdf

Vljudno vabljeni!