28. april 2017 - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

»Optimizacija zbiranja in uporabe podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu«.V namen obeležitve svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu smo na Zbornici VZD tudi letos pripravili izjavo za javnost.
 
Izsek iz le-te: 
"Zato se kampanja Mednarodne organizacije dela ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 2017 osredotoča na ključne potrebe držav, da izboljšajo svoje zmogljivosti za zbiranje in uporabo podatkov – kazalnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.
Hkrati pa je to tudi prispevek k izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 – Spremenimo svet, ki jo 25. septembra 2015 sprejela Organizacija združenih narodov in zajema globalni akcijski načrt s konkretnimi cilji odpraviti revščino, ščiti planet in zagotoviti blaginjo za vse.
Agenda vsebuje 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev. Na varnost in zdravje pri delu se specifično osredotoča splošni cilj številka 8., in sicer: »Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse«. V konkretnem cilju 8.8. pa se Agenda osredotoča na varstvo pravic delavcev in spodbujanju varnega dela in varnega delovnega okolja za vse delavce, vključno z delavci migranti, zlasti migrantk in tistimi, ki so v negotovih oblikah zaposlitve. Od držav se tudi zahteva, da poročajo o stopnji pogostosti poškodb s smrtnim izidom in drugih poškodb pri delu po spolu in statusu migranta."


Celotna pa se nahaja na spodnji povezavi: 
ZbVZD_izjava za javnost_28_april 2017.pdf