15.04.2016 - pričetek EU-OSHA kampanje

15. aprila 2016 ob 11.30 sta v palači Berlaymont v Bruslju Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, in Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, razglasili začetek evropske kampanje »Zdravo delovno okolje«. 

Kampanja bo v letih 2016 in 2017 potekala pod naslovom »ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE«.

Časovni mejniki kampanje bodo naslednji dogodki:

15. april 2016 – začetek kampanje
17. – 21. oktober 2016 – evropski teden varnosti in zdravja pri delu
28. april 2017 – podelitev priznanj kampanje DOBRA PRAKSA
16. – 20. oktober 2017 – evropski teden varnosti in zdravja pri delu
16. november 2017 – vrh in zaključek kampanje

Glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017:

»VARNE IN ZDRAVE DELOVNE RAZMERE SKOZI CELOTNO POKLICNO ŽIVLJENJE SO DOBRE ZA DELAVCE, POSEL IN DRUŽBO KOT CELOTO.«

Kampanja ima štiri ključne cilje:

1. spodbuditi trajnostno delo in zdravo staranje od začetka poklicnega življenja;
2. preprečiti zdravstvene težave skozi celotno poklicno življenje;
3. delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
4. in spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.

Vir: EU-OSHA