Simpozij Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije - Nova Gorica, 13. in 14.11.2014.

Koda za dostop do obravnavanih gradiv je na voljo samo udeležencem posveta.

1. Program simpozija 
1_ Urnik Simpozija 13_ in 14_11_2014.pdf
2. Aktualno na področju inšpekcijskega nadzora 
- gradivo: 2_ N_Trček_Aktualno na področju IRSD(1).pdf
3. Varnost in zdravje pri delu z ototoksičnimi snovmi 
- gradivo: 3_ Korat-Fabijan_VZD pri delu z ototoksičnimi snovmi.pdf
4. Medicinski vidiki brezposelnosti 
- povzetek: 4_ prof_Bilban_Med_vidiki brezposelnosti_povzetek.pdf
5. Poškodbe pri delu: vzroki, obravnava
- povzetek: 5_ dr_Pelhan_Poškodbe pri delu_povzetek.pdf
- gradivo: 5_ dr_Pelhan_poškodbe pri delu .pdf
6. Izzivi stroke varnosti in zdravja pri delu 
- povzetek: 6_ dr_Markič_Izzivi stroke vzd_povzetek.pdf
- gradivo: 6_ prof_Markič_ izzivi stroke vzd.pdf
7. "Interaktivno orodje" za izdelavo ocene tveganja OIRA
- povzetek: 7_ mag_Srna_Predstavitev OiRA_povzetek.pdf
- gradivo: 7_ mag_Srna_Predstavitev OiRA .pdf
8. Ukrepi delodajalcev z namenom preprečevanja poklicnih bolezni povzročenih s kemikalijami
- povzetek: 8_ mag_Senčič_Ukrepi delodajalca_preprečevanje pokl_bolezni_povzetek.pdf
- gradivo: 8_ mag_Senčič_Ukrepi delodajalca_preprečevanje pokl_bolezni.pdf
9. Promocija zdravja na delovnem mestu
- povzetek: 9_ T_Maljevac_M_Šinkovec_Promocija zdravja na DM_povzetek.pdf
- gradivo: 9_ T_Maljevac_M_Šinkovec_Promocija zdravja na DM.pdf
10. Poškodbe zaradi kemikalij in uporaba OVO
- povzetek: 10_ dr_Horvat_Poškodbe zaradi kemikalij_OVO_povzetek.pdf
11. Varno delo zunanjih vzdrževalcev 
- povzetek: 11_ dr_Šrekl_Varno delo zun_vzdrževalcev_povzetek.pdf
- gradivo: 11_ dr_Šrekl_Varno delo zun_vzdrževalcev.pdf
12. Vloga koordinatorja vzd pri sanaciji posledic žledoloma na daljnovodih 400, 220 in 110 kV
- gradivo: 12_ M_Krašna_havarija_vloga koordinatorja.pdf
13. Promocija zdravja na delovnem mestu - diplomska naloga
- povzetek: 13_ T_Vošner_promocija zdravja_dipl_naloga_povzetek.pdf
14. Zagotavljanje varnosti proizvodov na skupnem trgu držav članic EU
- povzetek: 14_ M_Peljhan_Zagotavljanje varnosti proizvodov na trgu EU_povzetek.pdf
- gradivo: 14_ M_Peljhan_Zagotavljanje varnosti proizvodov na trgu EU.pdf
15. Standard SCC kot nadzorni mehanizem za izvajanje vzd na delovišču-gradbišču
- gradivo: 15_ D_Bezjak_SCC kot nadzorni mehanizem.pdf


geslo: