Novice in dogodki

11.10.2017

Delavnica "Presoja požarnih tveganj v podjetjih" z dr. Alešem Jugom.

 Varstvo pred požarom je pomemben element varnosti in je neločljivo povezano z varnostjo pri delu. Analiza požarne varnosti se prične s presojo tveganja, ki naj ima za cilj ugotoviti možnosti za nastanek in razvoj požara v odvisnosti od treh med seboj odvisnih elementov: lastnosti objekta, pričakovanega požara in uporabnikov objekta. Presoja požarnega tveganja je kompleksen in zahteven proces, ki mora v končni fazi opredeliti pričakovane požarne scenarije, do katerih lahko pride v objektu ter določiti vrste tehničnih, gradbenih in drugih ukrepov, ki jih je potrebno na objektu izvesti.

 več »
06.09.2017

Strokovni posvet - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v izrednih razmerah.

Strokovni posvet bo potekal 29.9.2017 v Ljubljani in bo organiziran v skladu s sledečimi pravilniki:
- Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).
- Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109/2011).
- Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

 več »
06.07.2017

EU-OSHA - Tiskanje v tehniki 3D in nadzor delavcev: nova industrijska revolucija?

Tehnologija ima vedno pomembnejšo vlogo na delovnem mestu in spreminja način dela.

 več »

Gradiva

03.10.2017

27. posvet SGK - Zagotavljanje varnosti in zdravja v izrednih razmerah".

 Gradivo je udeležencem posveta dostopno z vnosom prejetega gesla.

  več »
19.04.2017

Posvet "Za zdrava delovna mesta" - Kolosej Ljubljana, 13.04.2017.

 Gradivo je udeležencem posveta dostopno z vnosom prejetega gesla.

  več »
06.03.2017

26. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD.

Gradivo je udeležencem posveta dostopno z vnosom prejetega gesla.

  več »

Prijava za člane


Nov uporabnik